Petice a její zveřejnění v obecním zpravodaji

Jiřina Vávrová

18. 8. 2018 | Počet zhlédnutí: 268 | Počet komentářů: 1

Je možné zveřejnit v obecním zpravodaji vlastní text petice občanů? Informace, že petice existuje, čeho se týká a kde se dá podepsat, zveřejněna je.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

20. 8. 2018

Otázka asi není dobře napsaná. Samozřejmě že v obecním zpravodaji je možné zveřejnit vlastní text petice občanů. Je na obci jako vydavateli, co do zpravodaje zařadí.

Možná jste se ale chtěla zeptat, zda má občan nějakou právní možnost prosadit, aby petice byla ve zpravodaji uveřejněna i bez ochoty vedení obce. Běžný občan takovou možnost přímočaře nemá. Má možnost předložit takový požadavek obci (zpravidla redakci, redakční radě…) a argumentovat, že podle tiskového zákona je vydavatel „povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku“ (§ 4a tiskového zákona). Podle charakteru a významu petice (např. podle počtu podepsaných občanů, významu předmětu petice) lze usoudit, zda petice představuje důležitou informaci o obci. Pokud ano, je obec opravdu povinna o této petici informovat, otázkou je, zda informovat zrovna otištěním jejího plného znění. Pokud tedy – jak píšete – už je zveřejněno,  že petice existuje, čeho se týká a kde se dá podepsat, je dost těžké si představit, že lze účinně právně prosazovat i zveřejnění plného textu. Těžko soudit bez znalosti konkrétní petice a jejích souvislostí.

Navíc tuto povinnost obce je však velmi obtížné právně vymáhat. Šlo by nejspíše o obecnou správní žalobu, která by možná měla šanci na úspěch pouze za velmi výrazného, konkretizovatelného a rozsáhlého porušení této obecné povinnosti obce. Zatím nikdo nic takového nezkusil.

Poněkud lépe prosaditelné je právo jednotlivého člena zastupitelstva, který má podle téhož ustanovení tiskového zákona právo na to, aby mu vydavatel „poskytl přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku“. Člen zastupitelstva by tedy mohl požádat vydavatele (obec, cestou redakce, redakční rady) o zveřejnění plného textu petice jako svého sdělení. Například s vysvětlením, že se ho voliči ptají, jaký je plný text petice, tak využívá svého práva publikovat svá sdělení ve zpravodaji. Takový nárok již je pod soudní ochranou (§ 11a, § 14 a § 15a tiskového zákona) a zastupitel má možnosti, jak jej právně prosadit. Takovýto typ sporu zastupitelé zpravidla vyhrávají, trvá to však delší dobu, a jde pak už spíše o princip, než o včasné poskytnutí informace občanům.

Jiřina Vávrová

  • 25. 8. 2018
  • Oldřichov v Hájích

Děkuji moc za odpověď.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy