Listinné podání a elektronický podpis

Josef Fridrich

18. 1. 2018 | Počet zhlédnutí: 301 | Počet komentářů: 1

Úřad odmítl žádost bez uvedení důvodu odmítnutí. Podal jsem stížnost (odvolání) pro neposkytnutí informací.  Dokument jsem podepsaný předal osobně na podatelně. Úřad dokument postoupil krajskému úřadu, ale napsal, že jsem jej podal elektronicky a bez digitálního postupu. Lze to považovat za pozměňování dokumentu?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 1. 2018

Popsaný případ vypadá poněkud záhadně. Případ, kdy by povinný subjekt přijal listinné podání, převedl je do elektronické formy, předal nadřízenému orgánu a uvedl, že bylo podáno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, zní velmi exoticky.

Případ nepůjde posoudit bez možnosti seznámit se s konkrétními dokumenty a informacemi:

  1. Listinně podané odvolání/stížnost s razítkem podatelny povinného subjektu
  2. Dokument, z něhož usuzujete, že „Úřad dokument postoupil krajskému úřadu, ale napsal, že jsem jej podal elektronicky a bez digitálního postupu“
  3. Informace o tom, zda jste odvolání/stížnost vedle listinného zaslal také elektronicky, a kdy,
  4. Pokud jste odvolání/stížnost vedle listinného zaslal také elektronicky, pak jeho kopii včetně hlavičky e-mailové zprávy.

 

Josef Fridrich

  • 23. 1. 2018
  • Pod kasárny 349 Lázně Bohdaneč

Výpis z kopie spisu, který krajský úřad zaslal městskému. Kopie mého podání mám v .jpg, který neumím vložit do dotazu. Krajský úřad jedná na základě kopie mého dokumentu, který jsem mu zaslal. V kopii mohu být pravopisné chyby způsobené převáděním z jpg do docx.

 

Žádost o zasláni kompletního spisového materiálu

Dne 10. 1. 2018 jsme obdrželi sdělení Ing. Josefa Fridricha, bytem pod Kasárny 349, 533 41 Lázně Bohdaneč ve věci jeho stížnosti (odvoláni) proti rozhodnuti města Lázně Bohdaneč ze dne 6. 12. 2017 Č.j. MULB/4292/TAJ. Ve svém Sdéleni Ing. Fridrich uvádi, že své podáni podal osobné podepsané na podatelnu povinného subjektu. Celou záležitost jsme znovu prověřili. p?ičem2 bylo zjištěno, že město Lázne Bohdaneč ve své p?edkládaci zprávë uvedlo, že „Stížnost (Odvolání) na neposkytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., podal žadatel elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu. Toto podáni nebylo do 5 dnů potvrzeno zákonem stanoveným způsobem. proto pokud by mé,'o být podání považováno za Odvolán/, nemůže v důsledku nespinéni nále2itostŕ dle správního zákona vyvolávat zákonem piedv/dané účinky." Krajský úřad na základě sděleni Ing. Fridricha tímto vyzývá povinný subjekt k opëtovnému zasláni úplného spisového materiálu včetně 4010ženi způsobu doručení no ľ mn i n m evide ateln Krajský úřad následné záležitost opetovnë posoudi s ptipadným rozhodnutím ve véci. Ing, Fridrich byl o uvedeném informován.

Pokud nám již v prvním připadé nebyl zaslán kompletni spis, jde o vážné pochybeni v činnosti úřadu a je třeba ptijmout taková opatteni, aby k danému již nemohlo dojit. Je třeba si uvědomit, že instančně nadtizený orgán Výchäzi zejména z poskytnutého spisu. Jeho připadna neúplnost může mit fatálni následky pro posouzeni ptedkládané véci.

Spis nám zašlete do 5 pracovních dnů. Dekujeme.

Josef Fridrich

  • 16. 2. 2018
  • Pod kasárny 349 Lázně Bohdaneč

Pokud nelze napsat odpověď, tak vše múžete smazat.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy